pro_10 (1)

ติดต่อเรา

เสฉวนตัดสินใจนิววัสดุเทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่

533 Xieyue Viliage เมือง Tianyuan เขต Jingyang เมืองเต๋อหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

อีเมล

โทรศัพท์

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา